top of page
WhatsApp Image 2022-03-07 at 09.43.32.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-07 at 09.51.42.jpeg

 מרכז גישור וקהילה צפת 

WhatsApp Image 2022-03-07 at 09.51.42.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-07 at 09.51.42.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-07 at 09.51.42.jpeg

החזון שלנו

מרכז גישור ודיאלוג בקהילה מהווה בית למרחבי שיח להקניית כלים גישוריים,

להתייעצויות, להכשרות ולביצוע של גישורים על רקע סכסוכים וקונפליקטים.

המרכז פועל ליצירת  שינוי חברתי בהטמעת שפה  גישורית והטמעת הכלים הגישוריים , עידוד לשיח מכבד.
יצירת הזדמנויות לשיח בין תושבים, ארגוניים וקהילות. תוך קידום פיתוח דפוסים להתמודדות עם יישוב סכסוכים , דפוסים אשר יהיו מבוססים על דיאלוג ,משא ומתן וערכים של סובלנות וקבלת האחר.

מהו הליך הגישור?

 • הגישור הינו כלי ליישוב סכסוכים באווירה של הדברות ושיח מכבד הגישור נעשה בהסכמה הדדית של הצדדים .

 • הגישור מבוסס על משא ומתן המתנהל ע"י הצדדים בהנחיית מגשרים מקצועיים

 • המגשר מסייע לצדדים להגיע להסכם ישים המקובל עליהם והטוב ביותר עבורם

למה כדאי להשתתף בגישור?

 • הליך קצר, מקצועי ויעיל

 • הגישור מאפשר לצדדים להגיע לפתרונות המתאימים להם

 • הגישור מאפשר שימור ואף שיפור מערכות היחסים בין הצדדים

 • מהווה אלטרנטיבה להליך משפטי

 • סודיות מלאה

____ _____ 2.jpg

קצת עלינו

מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה נותנים שירותים עירוניים ומקצועיים בתחום הגישור

המרכז בצפת הינו אחד ממרכזי הגישור הפועלים בארץ ונותן מענה

 • בסכסוך בין שכנים

 • סכסוכים בתוך השמפחה

 •  סכסוכים בנושא צרכנות

 •  סכסוכים במקום העבודה

 •  סכסוך בין שוכר לבעל דירה 

ובתחומים נוספים

הכשרות וסדנאות

כאן תוכלו לראות את ההכשרות שאנו מציעים

תחומי התערבות בקהילה

כאן תוכלו לראות את הפרוייקטים שלנו

המגשרים שלנו

הכירו את אנשי הצוות שלנו

שעות פעילות

ראשון-חמישי  10:00 - 18:00

בתיאום מראש

תכתבו
לנו

bottom of page